Advertisement

Thursday, 25 August 2016

Full Movie - Jaun Hinda Pokhara (Jiwan Luitel / Rekha Thapa)

Posted by Anup Baral | August 26, 2016:
Actors: Jiwan Luitel, Rekha Thapa,Shovit Basnet,GK Sharma,Ram Gautam,Ananda Thapa Etc. Music: Basanta Sapkota,Arjun Pokhrel,Amit Shrestha Action: Rajendra Khadgi BG Music: Amrit Shrestha Choreographer: Shankar BC,Ramji Lamichhane,Shovit Basnet Camera: Ganesh Kumar Shrestha Editing: Narayan Pandey

VFX: Jay Giri & Movie Factory Motion Graphics: Shoukhin Timilsina Colorist: Renish Phago Writer: Dhurba Lamshal Ex. Producer: Ganesh Dhakal,Ganesh Kumar Shrestha Producer: Ram Gautam Story/Screenplay & Direction: Shovit Basnet

Popular Posts