Advertisement

Monday, 14 November 2016

Mokshya - Nepali Movie

Posted by Anup Baral | November 15, 2016 :Shree Ram Balaji Films Presents Nepali Film "MOKSHYA" Starting:Koshish Chettri,Benisha Hamal,Bikram Singh,Dipesh Bhandari,Manish Godar etc. Lyrics: Yogendra Mani Dahal Sanjeev Singh Dhilung Rai Navakranti Band Prabeen Shrestha Rabin Shrestha Music: Sanjeev Singh Dhilung Rai Navakranti Band Prabeen Shrestha Cinematographers: Rabin Shrestha Hari Humagain Pratap Singh Manas Suwal Bikash Shrestha Colorist: Sudip Shrestha Background Score: Tsujill Karmacharya Sound Design and Film Mix: Uttam Neupane Concert Choreographed by: Himal Joshi, Bishal Dhungana, Prabin shrestha vfx: Rajesh Shah

Popular Posts